FB

Naše priority

1. Signální výkon není ohodnocení odborné práce lékárníka. Budeme bránit snahám směšovat jej s výkonem za dispenzaci.

 

2. Limitace k signálnímu kódu nadále poškozují ty provozovatele, kteří staví na konkurenci kvalitou lékárenské péče. Tuto nespravedlnost budeme vysvětlovat a požadovat odstranění.

 

3. Možnost úhrady léčivých přípravků bez smlouvy

Lékárny by měly mít nadále možnost úhrady léčivých přípravků od zdravotních pojišťoven beze smlouvy. Budeme prosazovat, aby se povinnost smluvního vztahu vztahovala jen k úhradě výkonu farmaceuta.

 

4. Ekonomická závislost lékárny na ceně LP stále více ohrožuje hospodaření veřejných lékáren
Budeme usilovat o snížení závislosti ekonomiky lékárny na ceně léčivých přípravků, protože tlak na další snižování cen trvá. Za možný způsob považujeme kombinované odměňování marže+výkon, případně marže+"dispenzační poplatek", hrazený z veřejného zdravotního poijštění.

 

5. Dispenzace léčiv není výkon obchodu
Budeme spolupracovat s Českou farmaceutickou společností na vytváření podkladů pro ocenění dispenzace. Možnosti spolku jsou především v oblasti ekonomické analýzy a propočtů.

 

6. Nadstandardní služby lékárenské péče jsou zdravotní péčí dle zákona o zdravotních službách.

 

7. Regulace vzniku nových lékáren
Trvalé ponechání tvorby sítě lékáren neviditelné ruce trhu nevede již k zlepšování dostupnosti lékárenské péče ani zvyšování její kvality. Naopak se stalo jevem negativním. Budeme prosazovat nastavení geografických a demografických kriterií pro vznik nových lékáren.

 

8. Batůžkaření je lékárenský mor!
Nebudeme tolerovat existenci nešvarů, které poškozují základní principy lékárenské péče a budeme spolupracovat na všech aktivitách, které přispějí k jejich eliminaci.

 

9. Jednotný postup lékárníků

Považujeme za naposto klíčové, aby vyjednávání pro segment lékárenství probíhalo jednotně. Respektujeme, že Gremium majitelů lékáren se dle počtu udělených plných mocí stalo koordinátorem segmentu lékárenské a klinicko-farmaceutické péče v dohodovacím řízení, trváme však ve smyslu jednacího řádu na sdělování informací. Chceme dojednávat společná stanoviska s GML i ČLnk a prosazovat společný postup ve vyjednání s institucemi.


10. Transparentnost
Výsledky našich jednání poskytneme našim členům i všem, kteří nám dají plnou moc.

 

 

Ke stažení

prihlaska
plna moc

Odkazy

cfs cfs komora ministerstvo sukl vzp svaz pojistoven