FB

Naše priority

1. Signální výkon není ohodnocení práce lékárníka, jeho smyslem je pouze kompenzace zrušených regulačních poplatků. Bráníme se snahám směšovat jej s výkonem za dispenzaci.

 

2. Limitace k signálnímu kódu poškozují ty provozovatele, kteří svou činnost staví na konkurenci kvalitou lékárenské péče. A také ty, kteří v období, ze kterého se limitace počítá, lékárnu neprovozovali či jen změnili právní formu podnikání. Tuto nespravedlnost se snažíme vysvětlovat a požadujeme odstranění.

 

3. Možnost úhrady léčivých přípravků bez smlouvy
Lékárny by měly mít nadále možnost úhrady léčivých přípravků od zdravotních pojišťoven beze smlouvy. Povinnost smluvního vztahu se má vztahovat jen k úhradě výkonu farmaceuta.

 

4. Ekonomická závislost lékárny na ceně LP stále více ohrožuje hospodaření veřejných lékáren
Usilujeme o snížení závislosti ekonomiky lékárny na ceně léčivých přípravků, protože tlak na další snižování cen trvá. Za možný způsob považujeme kombinované odměňování marže+výkon nebo dispenzační taxa

 

5. Dispenzace léčiv není výkon obchodu
Dlouhodobě spolupracujeme s Českou farmaceutickou společností, Českou lékárnickou komorou a Gremiem majitelů lékáren na vytváření podkladů pro ocenění dispenzace.

 

6. Nadstandardní služby lékárenské péče jsou zdravotní výkony
Naším cílem je dosažení finančního ocenění nadstandardních služeb lékáren. Opět cestou spolupráce s ČFS, ČLnK a GML.

 

7. Regulace vzniku nových lékáren
Trvalé ponechání tvorby sítě lékáren neviditelné ruce trhu nevede již k zlepšování dostupnosti lékárenské péče ani zvyšování její kvality. Naopak se stalo jevem negativním. Prosazujeme nastavení geografických a demografických kriterií pro vznik nových lékáren.

 

8. Batůžkaření je lékárenský mor!
Nechceme tolerovat existenci nešvarů, které poškozují základní principy lékárenské péče. Podporujeme aktivity, které mohou přispět k jejich eliminaci.

 

9. Jednotný postup lékárníků
Za naprosto klíčové považujeme odstranění dvoj či dokonce vícekolejnosti ve vyjednávání pro segment lékárenství. S Českou lékárnickou komorou a Gremiem majitelů lékáren průběžně dojednáme společná stanoviska a také postupujeme ve shodě s těmito stanovisky.


10. Transparentnost
Výsledky našich jednání poskytneme našim členům i všem, kteří nám dají plnou moc.

 

 

Ke stažení

prihlaska
plna moc

Odkazy

cfs cfs komora ministerstvo sukl vzp svaz pojistoven