FB

Otevřený dopis  delegátům XXV. sjezdu České lékárnické komory

Naše organizace v čele s předsedkyní PharmDr. Jarmilou Skopovou oslovuje delegáty XXV. sjezdu otevřeným dopisem:

 

 

Vážení kolegové, delegáti sjezdu,
obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem, protože si myslíme, že situace v lékárenství dospěla do stádia, kdy Vaše rozhodování na nastávajícím sjezdu bude mít mimořádnou důležitost.
Jsme v situaci dramatického snižování příjmů lékáren kvůli vazbě hodnocení lékárenské péče na ceny léčiv. Naprosto nedostatečná je kompenzace zrušeného regulačního poplatku dvanáctikorunovým signálním výkonem s limitem. Čelíme neprůhledným batohům, reexportům, nesrovnatelným nákupním podmínkám a kampaním typu "až padesátiprocentní sleva na doplatek", které ve svém důsledku podřezávají větev celému našemu oboru. Neustále dochází k nadbytečnému zahušťování sítě lékáren - v drtivé míře majiteli z řad nelékárníků. To vše přivádí značnou část lékárníků – provozovatelů a v důsledku toho i jejich zaměstnanců do vážných ekonomických problémů.
Zástupci řetězců požádali o zrušení signálního výkonu jako nesystémového a zbytečného opatření. Na jednáních převážně vyjadřují názor, že jsou se současným systémem spokojeni. Přesto ale vydali prohlášení, že lékárenská komora "nedostatečně prosazuje zájmy jejich zaměstnanců".
Na zákonodárce je opět činěn tlak, aby uzákonili možnost výdeje léků vázaných na recept pomocí internetu.
Přitom, dle vyjádření prezidenta naší komory, jsou ministerstvo a pojišťovny přesvědčeny, že lékárny jsou v "dobré ekonomické kondici". Argumentují tím, že lékárny stále poskytují slevy, bonusy a nabízejí přípravky v akci.
Obáváme se, že část lékárnické obce si vážnost situace neuvědomuje.
A přitom je pravděpodobné, že pro řadu z Vás nebudou ani všichni zatím kandidující přijatelní.
Dá se tedy s vysokou mírou pravděpodobnosti předvídat, že další zájemci o členství v představenstvu oznámí svou kandidaturu až na sjezdu, a pokud ani po tomto doplnění nedojde ke zvolení dostatečného počtu členů představenstva, nastane improvizace a hledání východiska z této patové situace.
A tato situace bude klást na Vás, delegáty sjezdu, vysoké nároky. Bude velmi obtížné hlasovat o kandidátech, které budete znát jen z jejich dvouminutového projevu a dalších případných kuloárních informací, nebo, v horším případě jen z dezinformací či pomluv. Bude velmi obtížné nepodlehnout tlaku emotivních projevů, obviňování a útoků, zachovat chladnou hlavu a rozhodnout se tak, jak je pro lékárnickou obec nejlépe.


Máte-li pochybnosti u některých kandidátů, pokuste se spojit se s nimi a pochybnosti vyjasnit.
Víte-li o kandidátech vhodnějších, pokuste se je přesvědčit ke kandidatuře.
My lékárníci potřebujeme, abyste zvolili takové členy představenstva, kteří budou aktivně pracovat a nebudou jen jeho formálními členy.
My lékárníci potřebujeme, abyste zvolili takové členy představenstva, kterým bude záležet na skutečném uplatňování práce lékárníka v lékárně jako zdravotnického pracovníka, kteří nechápou lékárnu jenom jako "kšeft", protože to by vedlo brzo k tomu, že se tento "kšeft" brzo obejde bez lékárníků.
My lékárníci potřebujeme, aby nově zvolené představenstvo našlo účinná řešení k zastavení snižování příjmů lékáren a aby heslo "čím hůře pro lékárníky, tím lépe pro nás", kterým se některé subjekty podnikající v lékárenství řídí, přestalo platit.
My lékárníci potřebujeme, aby nově zvolené představenstvo dokázalo vyvinout ve spolupráci se sdruženími provozovatelů tlak na odpovědné státní orgány k zastavení batohů a reexportů.
My lékárníci potřebujeme, aby nově zvolené představenstvo dokázalo pracovat jako tým a táhnout za jeden provaz.
My lékárníci potřebujeme prezidenta, který bude vytrvale a důsledně hájit naši zdravotnickou roli a prosazovat podmínky pro její vykonávání, a také viceprezidenta, který ho v tom bude podporovat.
Pokud s našimi názory souhlasíte, zvažte prosím vhodnost kandidátů dle výše uvedených kriterií, nenechte se ovlivnit emocemi, atmosférou sjezdu a dalšími vlivy a zvolte ty kandidáty, o kterých jste přesvědčeni, že budou pro představenstvo a tedy pro celý náš obor užiteční.


Přeji Vám správnou volbu.
Za Poskytovatele lékárenské péče z.s.
Jarmila Skopová, předsedkyně

 

příloha

Ke stažení

prihlaska
plna moc

Odkazy

cfs cfs komora ministerstvo sukl vzp svaz pojistoven