FB

Účast na konferenci

Vážené kolegyně a kolegové,
na stránkách ministerstva zdravotnictví byla minulý týden uveřejněna pozvánka na konferenci Trendy v evropském lékárenství. Jejím obsahem jsou důležitá témata, která se buď přímo, nebo v širších souvislostech, dotýkají každého lékárníka: Dostupnost léčiv, odměňování lékárenské péče a budoucnost v distančním výdeji receptových léčiv. Pokud si však přečtete podrobněji program, zjistíte, že je velmi nevyvážený a dokonce neskýtá téměř žádný prostor pro názory lékárníků. Prosíme, přihlaste se a přijeďte, kdo můžete!  Nenechme lobbisty, aby si za rukojmí pro své záměry brali pacienty a ministerstvo  zdravotnictví přetvářeli na ministerstvo byznysu !
PharmDr. Jarmila Skopová

odkaz na program a registraci na stránkách ČLnK:

https://www.lekarnici.cz/Pro-cleny/Sdeleni/Ministerstvo-zdravotnictvi/Vyzva-CLnK-k-ucasti-na-konferenci-MZd.aspx

Ke stažení

prihlaska
plna moc

Odkazy

cfs cfs komora ministerstvo sukl vzp svaz pojistoven